Tilbake til hovedside
Om forlagetBestilling | Bokliste | E-post | Lenker | Solørforlaget


Skogfinnenes mat og levemåte 

Gjennom mer enn 40 år har Henry Johnsen i Trysil samlet kildemateriale om skogfinsk mattradisjon. Det er blitt til bok. ”I svedjerøkens rike” er den første i sitt slag i Norge. 

Skogfinner er betegnelsen på finner og finske etterkommere som bosatte seg i skogene i Hedmark og senere på Østlandet og i andre deler av landet fra tidlig på 1600-tallet. Deres tradisjoner og levemåte er en viktig del av vår kulturarv og historie. Bokas tittel henspeiler på den helt spesielle dyrkingsteknikken som skogfinnene praktiserte, ved å brenne svedje (skogområder), hvor de sådde rug i asken og høstet store avlinger. Uttrykket skogfinne kommer av det finske metsäsuomalaiset, som var betegnelsen på svedjebrukerne i Savolaks på 1500- og 1600-tallet. I gammel tid ble det ikke skilt mellom finner og samer. De ble alle kalt finn, og områdene finnemarker. 

Bakgrunnen for at skogfinnene utvandret, vesentlig fra områdene i Savolaks og gamle Rautalampi storsokn, var krigshandlinger og et brutalt styresett. (Dette står det mer om i boka).

Historikk
Omkring året 1630 kom Pekka Räisänen vandrende inn i Norge ved den store sjøen Røgden i Grue. Han slo seg ned på nordsiden, på bygselsbruket Lauvhaugen, og ble registrert som Per Larsen. På motsatt side fikk vi noen år senere den andre finske bosettingen i Grue. Dit kom Staffa Mullikka (senere kalt Steffen) og bygde Vålberget. Så vidt man vet, var disse de to første skogfinnene som bosatte seg i Norge som følge av emigrasjonen fra Finland til Sverige og senere vestover. 

I 1648 forbød Danmarks og Norges konge, Fredrik III, såkalte løsfinner å oppholde seg i riket. I 1686 ble finnene i Norge manntallsført. Christian IV bestemte at løsfinner, tiggere og jøder ikke hadde rett til å oppholde seg her. 
På 1800-tallet økte forståelsen for finnenes situasjon. I dag har skogfinnene status som nasjonal minoritet. Norsk skogfinsk museum åpnes på Svullrya, Grue Finnskog, sommeren 2007, som resultat av privat og offentlig innsats. 

Maten og boka

 

 

 

 

Mutti med flesk er en skogfinsk matrett som er blitt stadig mer populær i de senere årene. 

(Foto: Henry Johnsen).

Det har ikke vært lett å skrive bok om skogfinsk mat, forteller forfatteren, Henry Johnsen. Den skriftlige dokumentasjonen er svært mangelfull. Men han har opp gjennom årene funnet noe her og noe der, og han har pratet med mange skogfinneætlinger som har tatt vare på muntlige overleveringer fra tidligere generasjoner. Henrys mor var skogfinsk ætling, og han husker mye etter hennes matlaging. Maten som beskrives i boka er ikke alltid av det mest velsmakende slaget, etter vår tids smak og mening. Ikke er det akkurat helsekost heller. Men mye av det er aktuelt å prøve også i vår tid, og som en del av vår felles historie og kulturarv er kunnskapen viktig å bevare og formidle.

Kun kr. 250,oo
i bokhandelen – eller fraktfritt 
direkte fra Trysil-forlaget.

Lenker

www.ildstedet.net

www.skogfinner.no 

Til hovedsiden