Solørboka 2010:

Solørboka
er
seiglivet!Med årets utgave er den utgitt for 19. gang. Sagt på en annen måte: Neste år er det 20-årsjubileum! Det gir grunnlag for ettertanke. En interessant sådan. Men enda mer gir det grunnlag for å tenke framover. Et jubileum bør alltid ha i seg en grobunn for ny vekst og ny blomstring. Det gjelder også Solørboka.

Kort sagt er det slik at vi trenger mange flere ildsjeler. Vi trenger mange flere med skrivelyst og mot til å komme fram med ord de har skrevet. I fjor ble vi overveldet av flotte litterære bidrag fra skoleelever i Grue. Det har gjentatt seg i år også, om enn i mindre omfang. Nå venter vi på Våler og Åsnes. Hallo, elever og lærere!! Solørboka og dens lesere venter på tekster fra dere!!!

 

To fra Solør har gjort samer av seg: Bjørn Fallås og datteren Inkeri Susanna Eira Fallås. Hun vokste opp i Åsnes. Nå bor hele familien i Nordland. 
Foto: Thorbjørn Bakken.


 

Omriss av hender er blant de vanlige og 
mest markerte magiske symboler som en finner i områder med skogfinsk bosetting, oftest skåret inn på dører eller i dørkarmer. Symbolet ga beskjed om aktsomhet eller var en ren advarsel. 
Foto: Birger Nesholen, Norsk skogfinsk museum.
 

 

 

Kr. 250,oo
I bokhandelen 

ISBN 978 82 90883 58 9

Til hovedsiden

 

Når det er påpekt, skal det understrekes at vi med ny framvekst ikke ene og alene tenker på de helt unge skribentene. Vi tenker også på alle de andre som skriver eller har lyst til å prøve seg, alle de som skriver for en eller annen skuff hjemme, og aldri våger å slippe det lenger enn dit. Vi tenker også på de som har ideer til saker som vi kan ta opp eller mennesker vi kan ta en prat med. Kort sagt: Vi trenger mange flere «medarbeidere» på ulike felter. Ha det i tankene når du koser deg med Solørboka, og er glad for at den kom i år igjen...

Vi har noen «faste» som er med og setter sitt preg på boka. Vi nevner Amund Lindberget, Sven R. Gjems, Bjørnar Sømoen, Asbjørn Sollien, Bjørn Frang, Tove Ulberget, Steinar Bråten og Irene Nordengen. Ruth Davey Eig, som kom som et friskt pust inn på sidene våre i fjor, er med fortsatt – og takk for det!

Atle Lien Jensen er en kjent og svært kunnskapsrik person når det gjelder musikktradisjoner i bygdene våre. Her i boka har han skrevet om Haltegutten, Porkkalafela og selveste puken! Asbjørn Sollien forteller om mistenkelige fuglekikkere, mens Sven R. Gjems skriver om både Bjørnson og Kong Frederik den fjerde og selveste Tordenskjold, pluss at han har intervjuet en lokal person som var med da torturisten Rinnan ble arrestert. Henrettelser i Solør og Odalen hører også vår lokale historie til, noe som den samme Sven R. har skrevet om. For øvrig ekstra aktuelt etter skjelettfunnet ved Flisa i oktober.

Erla Inger Rundberget og Marry S. Brendryen har skrevet bok om skolehistoria på Finnskogen i Hof og Åsnes. Et mesterverk av stor verdi for ettertida!

Birger Nesholen og Terje Audun Bredvold deler med oss kunnskap om magiske symboler i den skogfinske kulturen, og vi har vært på besøk hos solunger som er bosatt i Nordland. En av dem er mekaniker. To andre har gjort samer av seg!