Solørboka 2009:

Ungdom og fornyelse

gammel tradisjon


En ting er helt annerledes i Solørboka 2009 enn i alle tidligere utgaver, nemlig innslaget av unge forfattere! 11 ungdomsskoleelever har levert noveller eller dikt. I utgangspunktet utlyste vi en konkurranse, men bidragene vi har fått er så bra at vi like godt utroper samtlige som vinnere. Tekstene står på trykk i den bolken som vi kaller «Bok i boka». Det er å håpe at en slik ungdommelig glød, entusiasme og skriveglede kan sikre en fornyelse av det litterære miljøet i Solør. Det vil være kjærkomment. Ungdommene har rike tradisjoner å bære videre – og utvikle videre.

Et annet friskt og ungt innslag i årets bok, er Ruth Davey Eig fra Våler. Hun skriver «stubber» fra Solør, og hun skriver dikt, og hun er en berikelse for Solørboka!

Solørboka er i seg sjøl en tradisjonsbærer, med en blanding av aktualiteter, intervjuer, reportasjer og artikler av mer faglig/historisk karakter. Vi går mange hundre år tilbake i tid, og ser på hva folk i Risberget har gjort for grenda si opp gjennom åra. Langt bakover i tid går også Sven R. Gjems, og stiller spørsmålet om hvem som drev med jakt og fiske i Solør før skogfinnene kom. Han skriver også om det finske nasjonalepos Kalevala og den finske folkesjela, – og om Grues skolehistoie gjennom ca. 150 år. Så her er det spennvidde i tid og tema!

Nærmere i tid er krigen mot løvetanna som ble ført under krigen. I dag kan det være fristende å si «utrolig, men sant», men det er en del av vår historiske virkelighet. Apropos tradisjonsbæring, så forteller vi litt om?Victoria Hotell på Flisa, som ennå har bevart mye av sitt særpreg fra gode gamle dager, – og ved Kaffe­­gata på Flisa sitter Liv Pletten Hauger og maler gamle hus!

Kirkebrannen i Våler var et mareritt. Et uvirkelig og smertelig kaos for dem som opplevde det. Men aller verst er tomheten etterpå, sier organist Arne Moseng. Han har vært i Våler i snart 35 år.?Kirka var hans andre hjem. Nå er samlingen om de kirkelige verdier i bygda sterkere enn kanskje noensinne.

Det handler om kirkelige verdier i Risberget også. Grenda som NRK så meningsløst presenterte som et sted «der ingen skulle tru at nokon kunne bu». Idet denne boka gikk i trykken, innviet risbergsingene klokketårn med klokke spesialstøpt i Savolax – der de skogfinske emigrantene vandret ut ifra.

Ungdomslaget på Grue Finnskog hadde fra slutten av 1800-åra ei lags-avis i form av protokoller som medlemmene skrev dikt og beretninger i – eller laget illustrasjoner. Mange har i en årrekke trodd at «avisen» gikk tapt under en brann i 1969. Men slik er det ikke! Etter at Arve Granlund sendte oss en interessant artikkel om lagsavisens betydning for Åsta Holth sitt forfatterskap, har vi fått vite at det finnes mange slike protokoller. I denne boka viser vi eksempler på Åstas håndskrevne tekster – og illustrasjoner laget av andre!

Amund Lindberget har fylt 85 år i høst. Han skal ha en stor del av æren for at Solørboka ble til. I år kommer den i sin 18. årgang. Vi gratulerer Amund, og markerer 85-årsdagen med å gjengi noen av hans kjente og kjære dikt.

Steinar Bråten, Bjørnar Sømoen og Tove Ulberget hører med blant bokas «faste inventar». Det gjør Frank Eriksen og Asbjørn Sollien også. Alt dette nevnt som noen smakebiter av innholdet i Solørboka 2009.

Værsågod – det er servert!

 

 Pris: Kr. 250,oo

I bokhandelen –

Til hovedsiden