Det er alltid veldig spennende å ta fatt på redigeringen av ei ny utgave av Solørboka. Hva slags stoff er kommet inn til forlaget i år? Hva slags bildemateriale? Det som gir Solørboka særpreg og ekstra verdi, er etter vår mening nettopp det mangfold som de mange bidragsyterne er med på å skape. 

Vi håper at du som leser føler noe av den samme spenningen når du åpner det ferdige produktet. Eller kanskje en skal kalle det nysgjerrighet – og forventning? 

Solørboka er ei årbok for lokal litteratur og historie. Den rammen er lagt og den ligger fast. Men det er en klar målsetting at disse rammene skal være ganske vide, og at de også skal romme humor, mye bildestoff og gjerne noen aktualiteter fra den tida som er nå. Den helt nære historie er også verdifull. I tillegg til dette, bestreber vi oss på å lage Solørboka etter prinsipper for god lesbarhet, med blant annet forholdsvis stor skrift. 

I fjor markerte vi litt på forhånd at det i 2007 er 100 år siden Finnskogens store dikter, Martin Vestlien, ble født. I «Bok i boka» var det en bred presentasjon og vurdering av hans dikt. I år følger vi opp forfatterens jubileum med en glimrende fortelling av Marit Synnøve Nordby om «Martin og hans kvinner». Den presenterer Martin fra ei side som ingen andre har kjent så godt. Private bilder beriker artikkelen, og setter stoffet i sitt riktige tidsperspektiv. 

I 1938 – altså for snart 70 år siden – gikk fem menneskeliv tapt i en av Norges-historiens verste drapssaker. I Solørboka er det gjort et tilbakeblikk. Dessverre står det at hendelsen skjedde for snart 80 år siden, mens det korrekte altså er 70. 

Flere lokale forfattere er som vanlig representert i årets utgave, og alle gjør tilbakeblikk på opplevelser i unge år. Frank Eriksen brukte kondom på en spesiell måte, Bjørnat Sømoen har minner om kinobussen og tanker om juletrær, Rolf Arne Lie Holter ser tilbake på 15 år med Våler-revyen, Bjørn Frang, Steinar Bråten, Nina Wiger, Irene Nordengen, Tove Ulberget, og Alija Ibrahimovic skriver dikt eller aforismer. Frang har ei fortelling også. Det samme har Kari Hafseng, som forteller om et barndomsminne fra Vestsida i Grue. Bjørn Tuer skriver om bruket Meiningen og de som levde der. 

I Amerika har Solørboka en trofast leser og flittig bidragsyter. Asbjørn Sollien heter han. Utvandret solung, som vi forstår. Han har levert mer enn vi fikk plass til denne gangen, og er dermed den første som får tekst og bilder plassert i utgaven for neste år! 

Sven R. Gjems, som sjøl i mange år hadde redigeringsansvaret for Solørboka, er en allsidig skribent. I år har han interessante artikler om blant annet den finske nasjonabyggingen, om det overnaturlige i Solør og om Solva fra Solør som var kongenes stammor. 

På 1960-tallet drømte mange om at en helt ny storby skulle bli etablert i Solør. Slik gikk det ikke. Det ble vekstsenter i Kongsvinger i stedet – og ei lokal historie som kan være verdt å minnes. 

Helt til slutt nevner vi en sak som kommer til å oppta mange i tida fram mot april 2008. Da er det nemlig to hundre år siden det berømte slaget ved Trangen i Åsnes, der kaptein Drejer sto på en stubbe og kjempet mot svenskene til han segnet om med sju kuler i kroppen. Aage B. Aasness har skrevet om dette, og hans innfallsvinkel er spesiell: Hans oldefar deltok nemlig i kampene! I tillegg til Aasness sin artikkel, bringer vi bakgrunnsstoff om ski, skiløpersoldater og deres innsats i en historisk sammenheng. 

Ut fra det som her er nevnt, skulle det være dekning for å mene at det er stor spennvidde i Solørboka 2007. Mye for enhver smak. Her er krig og kjærlighet, sorg  og glede, nytt og gammelt. Vi minner om det igjen: Vet du noe som du mener det bør skrives om i Solørboka, så vær snill å gi oss et tips om det! Gamle bilder mottas med takk!

Pris: Kr. 250,oo
I bokhandelen eller fraktfritt fra Trysil-forlaget  

Nb! En kan også bestille abonnement på Solørboka. Da kommer den fraktfritt i posten så snart den er utgitt.

Til hovedsiden