Tilbake til hovedside
Om forlagetBestilling | Bokliste | E-post | Lenker | Solørforlaget


SANATORIET

Gjøsegården – en pioners kamp mot tuberkulosen  

Gjøsegården tuberkulosesanatorium var Norges første rene sanatorium opprettet for tub-pasienter. Stedet ligger ved Vingersjøen i Kongsvinger kommune, og pasienter fra hele landet søkte seg hit kort tid etter åpningen i 1894. Stedet var i drift fram til september 1941.  
I boka, som er utgitt med støtte fra Norsk Kulturråd, setter forfatter og journalist Kari Gjerstadberget fra Kongsvinger stedet og sykdommen i en større sammenheng, både ved å ta for seg behandlingsmetoder, enkeltmenneskers skjebner, historien rundt sanatorie-æraen i Europa og Norge og  sykdommens utbredelse, for å nevne noe av innholdet. Hun beskriver også andre sanatorier som kom til etter hvert, behandlingsmetoder og ”det gode liv” på sanatorium. Det gir et bilde av forskjellen på private og offentlige sanatorier, hvor økonomien ofte var avgjørende for hva slags behandling man kunne få. Tuberkuloseloven og samfunnets og enkeltmenneskers behandling og redsel for tuberkulosepasientene, er lagt vekt på i boka.

Gjøsegården er stedet som gir eksemplene på denne allmenne historien, samtidig som stedet i seg selv er interessant, som Norges første i sitt slag.

Flere kjente mennesker var til behandling på Gjøsegården, som Arnulf Øverland og Kyrre Grepp. Disses liv og opphold ved sanatoriet er grundig behandlet.

Boka beretter også historien om doktor Fredrik Jonassen som pionerlege på området, hans tro på kuring som metode for å bote sykdommen. Dette er helsehistorie for hele landet og Sverige med, siden det var egen plasser avsatt til pasienter fra andre nordiske land.

Ansatte ved stedet er intervjuet, og de gir et fint bilde av hvordan sanatorielivet artet seg både for pasientene og for de som var ansatt. Deres beretninger forteller om sosiale forhold, arbeidsforhold og enkeltopplevelser som har gjort inntrykk. Ikke minst har etterkommere etter pasienter gitt sitt bidrag til å fylle ut bildet av hvordan denne stigmatiserende sykdommen var avgjorde livsskjebner på godt og vondt.  

Den største sanatoriebygningen på Gjøsegården er nå i ferd med å bli satt i stand igjen, med støtte fra Hedmark Fylkeskommune.

 

Kun kr. 230,oo

I bokhandelen

eller fraktfritt fra Trysil-forlaget

Til hovedsiden

 

 

Forfatter og journalist 
Kari Gjerstadberget fra Kongsvinger