Tilbake til hovedside
Om forlagetBestilling | Bokliste | E-post | Lenker | Solørforlaget


Et stykke norsk jakthistorie  

Forfatteren og jegeren Sven R. Gjems fra Hedmark, som nå er på markedet med sin 10. bok om jakt, tilhører både på mors- og farssiden slekter hvor jegerliv og hundehold har svært rike tradisjoner.  Av slektningene nevnes blant andre Carl Omsted (født i 1867) som omtales som den norske elghundens ”skaper”. Alt dette kommer Gjems inn på i ”Jaktens gleder”, ei bok som trygt kan sies å inneholde et stykke norsk jakthistorie. I betydelig grad er boka også et kraftig og velbegrunnet innlegg i den norske rovviltdebatten. Den rike jakten, særlig øst for Glomma, slik vi har kjent den gjennom mange mannsaldre, kan snart være et avsluttet kapittel, hevder han. Det trengs en annen og riktigere forvaltning av de store rovdyrene. Dette med rovdyrene er imidlertid kun en liten del av det hele.

 

 

Bildet: "Jaktens gleder" ble første gang presentert under De nordiske jakt- og fiskedager på Norsk Skogmuseum i Elverum, og den ble møtt med stor interesse blant publikum. Forfatteren var tilstede og signerte.

De 304 sidene i "Jaktens gleder" er fulle av interessante beretninger fra jakt i inn- og utland, og det er om lag 120 bilder – de fleste i farger. Boka gis ut samme høst som forfatteren fyller 70 år. Gjennom spennende beretninger i denne boka får leseren ta del i villmarksopplevelser fra hans eget  omfattende  jegerliv. 

Sven R. Gjems  mottok i 1991 C.I.C.’s (Det internasjonale jaktrådet) litteraturpris i Canada. Han er blant annet også hedret med H.M. Kongens fortjenstmedalje for mangfoldig innsats i samfunnslivet.

 

 

 

 

 

 

Til hovedsiden