Tilbake til hovedside
Om forlagetBestilling | Bokliste | E-post | Lenker | Solørforlaget


 

Festskrift til en hederskar

Denne boka er tilegnet en av de fremste kulturpersonligheter i Hedmark fylke, Juel Stubberud, Eidskog, og er utgitt i anledning av hans 80-årsdag den 28. juni 2004. 

Juel har brukt store deler av sitt voksne liv til å skape, formidle og fremme kultur i videste forstand, – så vel i sitt hjemlige fylke som i et nært samarbeid med gode krefter på svensk side og i Finland. Hos Juel omfatter kulturbegrepet også omtanke og omsorg. Han har vært flink til å bruke kultur både som et mål og et middel, og har hatt gitaren og de gode historiene med seg i festlige lag, i tunge stunder, i fengsel og alkoholistomsorg. 

Det har vært moro å lage denne boka! Alle som jeg har henvendt meg til og bedt om opplysninger, bilder eller skriftlige bidrag har tatt imot utfordringen med stor begeistring. Det sier mye om Juel, og det sier mye om den inspirerende vennekretsen som han er omgitt av. Kona Bjørg – og alle som han har fått arbeide sammen med i lag og foreninger og prosjekter av ulike slag – har utvilsomt vært med på å gi ham krefter og lyst til å stå på. Derfor handler denne boka også om dem. I Juel sin ånd, er det lagt stor vekt på at boka skal være med på å formidle kunnskap. Kunnskap om de mennesker, ideer, prosjekter, arrangementer og organisasjoner som på ulikt vis kan knyttes til hans bekjentskaper, liv og virke. Jeg håper at stoffet vil ha verdi som lokal-  og kulturhistorisk dokumentasjon for ettertiden. 

Juels store talent er naturgitt og udiskutabelt. Hans interessefelt er uten grenser. Arbeidskapasiteten likeså. Denne boka forteller om det. Samtidig er boka ment å være et synlig bevis på den takknemlighet som svært mange gjerne vil vise; ikke bare de som er bidragsytere i den, men også de andre som har hatt med Juel å gjøre. 

For min egen del retter jeg en varm og hjertelig takk til alle som har hjulpet meg. Uten en slik positiv velvilje og helhjertet innsats hadde oppgaven vært umulig! En spesiell takk til Bjørg og Juel, som alltid har tatt imot meg med stor gjestfrihet og glede, – og som denne gangen ikke har visst noen ting om mine hensikter. Det har ikke vært bare enkelt å lage bok sammen med en hovedperson som ikke har visst hva han har vært med på.

Thorbjørn Bakken (redaktør og hovedforfatter)

Les om Juels enorme samling av bøker, bilder m.m

 

Til hovedsiden