Tilbake til hovedside
Om forlagetBestilling | Bokliste | E-post | Lenker | Solørforlaget


Norges mest solgte plateserie, med over halvannen million solgte eksemplarer, kommer nå også som bokserie! Det starter i år. Bok nummer 1 av ”Frem fra glemselen” er klar! Den inneholder 50 sangtekster med bakgrunnsstoff i tillegg til bakgrunnsstoff om selve plateprosjektet. 

Mannen bak ”Frem fra Glemselen”, Per Johan Skjærstad, har ansvaret for sangdelen i boka. En rekke gjesteskribenter bidrar med opplysninger og meninger omkring denne viktige deler 
av vår kulturarv. Thorbjørn Bakken i Trysil-forlaget er redaktør. 

Skillingsviser kaller vi dem, og det er en spesiell grunn til det. Tekstene ble trykket på enkle ark, ofte brettet i to, slik at det ble fire sider. De ble solgt for en skilling, eller de som sang dem for andre kanskje tok en skilling i betaling. Noen trykk ble framstilt i en svært vakker utførelse, beregnet på de velstående, men de små beskjedne trykksakene levde videre og fant et stadig voksende marked ettersom «folk flest» hadde råd til å kjøpe. De var datidens form for nyhetsformidling og kommunikasjon. Senere er det laget nye tekster gjennom generasjoner og hundrer av år. Tekster som bygger på tradisjonene om å formidle følelser, stemninger og hendelser ved hjelp av verselinjer og rimord med toner til. 

Da Per Johan Skjærstad i Løten tidlig på 1970-tallet begynte innsamling av gamle tekster og melodier, løftet han på lokket til ei utømmelig skattekiste. I dag har han ei samling på  om lag 4.500, og det er ingen grunn til å tro at det slutter med det. Den enorme interessen som Per Johan sitt arbeid er møtt med, har utvilsomt også bidratt til at denne spesielle visetradisjonen holdes vedlike og fornyes gjennom en rik tilvekst av tekster som bærer lengselen, kjærligheten, hatet, lykken og fortvilelsen i seg. 

Denne boka inneholder 50 sangtekster med bakgrunnsstoff. De er plassert i alfabetisk rekkefølge, er dermed enkle å lete seg fram til. Alle er med på noen av de 20 LP-platene som er kommet ut i «Frem fra Glemselen»-serien. 
I innholdsfortegnelsen bak i boka er det henvisning til de platene hvor sangene er å finne. Slik er det mulig også å lære seg melodiene for de som måtte ønske det – også de som ikke behersker noter! På den måten vil denne kulturskatten for evig være sikret en plass ute av gjemsel og glemsel.

Forsiden av boka prydes av et vakkert bilde av Rita Engebretsen og Helge Borglund, de to hovedpersonene i norgeshistoriens største plateserie-suksess. (Foto: Olav Hansen). 

Kun kr. 198,oo

I bokhandelen

eller fraktfritt fra Trysil-forlaget

Til hovedsiden

(Skrevet 11. november 2007)

 

 

Per Johan Skjærstad, Løten.  ”Skillingsvisenes riksantikvar” 
kaller Håvard Lillebo i Østlendingen ham i en fem siders reportasje i avisens lørdagsmagasin 10. november i år. 
Foto: Thorbjørn Bakken