Tilbake til hovedside
Om forlagetBestilling | Bokliste | E-post | Lenker | Solørforlaget


"Den satt!", er ei omfattende samling av historier fra mange steder i Hedmark, med noe overvekt fra sør-fylket. Over 200 sider og nesten om lag 300 historier og illustrasjoner er det blitt, så her er det mye for pengene! Flere av historiene er ekte, men noen av dem kan ha sitt egentlige opphav andre steder enn vi kjenner til. Felles for dem alle er at de lever godt på folkemunne. Med denne boka er de tatt vare på for ettertida. Historiene er formidlet av Sven R. Gjems i Grue i Solør. Kjell Strømsmoen, rendøl bosatt i Sverige, har med sine treffende illustrasjoner gjort boka ekstra frodig og verdifull. Gjems er flittig benyttet som historieforteller, toastmaster, deltager i ljugartevlinger og noen ganger dommer ved slike. Han har en lang løpebane bak seg som journalist og forfatter. 
Om innholdet i ”Den satt!” skriver han dette i forordet:

Hedmark er et stort fylke med et forskjelligartet landskap, noe befolkningen har blitt preget av. Folket skilles språklig av en rekke dialekter og på lignende vis opptrer også humoren her med forskjellig særpreg.
Østerdølene framstår gjerne med et tungsindig alvor, der ensomhet og store vidotter har satt sitt preg. Her skal det helst ikke vises noen følelser. Eldre østerdøler var redd for å bruke ord, og det hendte at de bare kremtet i samvær med andre, er det sagt.
Bygdefolket i det udramatiske landskapet rundt Mjøsa blir oftest karakterisert som litt tregt og preget av generasjonenes tunge vandring bak plogen med beina godt nede i feit svartjord. I Solør-Odal er landskapet ned gjennom det brede Glomma-dalføret bebodd av et kvikt folkeferd, som er likeså brede i kjeften og rett fram.
Lengst i øst ligger Finnskogene, der humoren til etterkommerne av svedjefinnene er mer preget av det som engelskmennene kaller understatement. Der kan det ofte ligge noe usagt under, som på en merkelig måte forsterker det hele. Deres humor presenterer seg ellers med sine livaktige skildringer av situasjonskomikken, hvor man dyrker de korte, ramsalte, treffende og kontant avleverte replikker.
Felles for alle Hedmarks-regionene er at her har humoren gjennom tidene vært et middel til å overleve mentalt i en hard tilværelse. Derfor er preget av en barsk hverdagsrealisme så fremtredende, men også gleden ved det å minnes og gjenfortelle alle disse historiene. Kunsten å kunne komme med en treffende replikk, emn også evnen til å kunne gjenfortelle den, har faktisk blitt ansett som en dyd like til vår egen tid.
I vår egen oljealder med TV og all mulig informasjonsteknologi blir gjerne resultatet ensretting og forflatning. Dette betyr ikke at humoren er i ferd med å dø ut, men at den etter hvert vil finne andre uttrykksformer. De gamle historiene, som folket her øst i Morgenlandet har ledd av og gjenfortalt gjennom generasjonene, er i ferd med å bli glemt. Derfor mener vi at det faktisk er et viktig arbeid å få samlet disse og lignende eksempler på en godlynt og gladlynt humor, som gjenspeiler noe av det beste fra det gamle bygde-Norge.

----------

Så langt forfatteren. I boka finner du resten!

Kun kr. 220,oo
Utsolgt

Til hovedsiden

 

 

Sven R. Gjems i Grue formidler de mangeartede historiene i den store humorboka ”Den satt!”.

   
 

En av Kjell Strømsmoens
praktfulle illustrasjoner