Tilbake til hovedside
Om forlagetBestilling | Bokliste | E-post | Lenker | Solørforlaget


«Tradisjonsmat» i ny og utvidet utgave

Engerdal og Trysil har rike mattradisjoner. Det viste vi gjennom boka «Tradisjonsmat» som ble utgitt i september 1993. Den gjenga oppskrifter og formidlet kunnskap som var gitt av et stort antall mennesker som bodde i eller hadde tilknytning til de to kommunene. Etter at boka ble utsolgt i løpet av det første året, har det vært stadig spørsmål etter den. Det er derfor med stor glede vi nå kan presentere «etterkommeren». Den boka som du nå holder i hendene bygger på det samme grunnlaget som førsteutgaven, men den er samtidig en videreføring.  tillegg til all den kunnskap som er formidlet i bind 1, har vi denne gang tatt med informasjon også om den sørsamiske og skogfinske matkulturen og levemåten.

Forsiden på den nye boka er klart beslektet med den første 


I Hedmark er et særegent og spennende fylke på den måten at vi har disse tre selvstendige og markerte kulturer, som har preget folks liv og lynne og kosthold – og fremdeles gjør det på en positiv måte. 

I tidligere tider var matkultur en viktig del av områdets særpreg og identitet. Dette gjenspeiles i gamle skrifter, og gir seg blant annet utslag i for eksempel ulike navn på ganske like matretter. Vi har måttet gjøre noen valg i så måte, og ber om forståelse for at noen ord og uttrykk kan være utelatt, eller de er skrevet på en annen måte enn du er vant med.

En viktig forandring i forhold til den første utgaven er at det denne gang i større grad er oppgitt hvor store porsjoner oppskriftene gjelder for. 

Det har vært en hovedoppgave for redaksjonen å sikre flest mulige lokale særpreg og ulikheter. Men der ulikhetene er meget små, er ikke alltid alle varianter tatt med. Oppskriftene er sortert i hoved-temaer. I noen oppskrifter kan ingrediensene komme fra ei blanding av temaer, så som for eksempel frukt og grønnsak eller bær og mjølk.

Vi mener at opplysningene om tilberedningsmåter og oppbevaring vil være av stor verdi. Det sier mye om hvilke forutsetninger man hadde for å få til et mest mulig variert og sunt kosthold. Årstider, klimatiske forhold, beliggenhet i forhold til jord, skog og vann – alt dette var med på å skape – og begrense – mulighetene, i tillegg til økonomi og levekår generelt. Det var nok ikke greit å være ansvarlig for matlagningen. Mange oppskrifter i denne boka bærer da også sitt tydelige preg av å være satt sammen av «det man hadde», og at hver minste rest skulle utnyttes. Når vi i denne nye utgaven legger vekt på opplysninger om levemåter og levekår, håper vi at boka samlet sett skal være en lokalhistorisk kilde til nytte og glede for framtidas lesere.

Bygdefolkets Studieforbund i Engerdal og Trysil sto for innsamlingen av oppskrifter som ble til bok i 1993. Trysil Bygdekvinnelag har nå ført arbeidet videre, med denne nye boka som resultat. Arbeidet har vært ledet av Sigrid Vaagen Bryn, som med seg på laget har hatt Målfrid Øvergård, Else Løken og Anne Lunde. Fra sørsamisk hold har vi hatt utsøkt hjelp av Eivor Anita Danielsen Bakken, og Helena og Gunhild Andersson. I tillegg har vi hatt fri tilgang til Henry Johnsens bok «I svedjerøkens rike» om de finskættede innvandrernes mat og levemåte.

Til dere som skal bruke den, ønsker vi lykke til!

Notdraging ved Elgå. Ett av mange bilder i boka.

Pris: 298,00
I bokhandelen
 

Til hovedsiden