Tilbake til hovedside
Om forlagetBestilling | Bokliste | E-post | Lenker | Solørforlaget


Truger og ski var og er et uttrykk for herredømme

Vinteren 2015 ble jeg kontaktet av Paradox Film med spørsmål om jeg kunne lage gammeltypiske truger til filmen «Birkebeinerne». Oppdraget førte til at nysgjerrigheten min ble vekt med hensyn til om det var sannsynlig at birkebeinerne faktisk brukte truger. Likeså om trugehistorikk mer generelt. 

Mine betraktninger om truger og kortski er i stor grad praktikerens refleksjoner. I tillegg har jeg tillatt meg å kaste noen skråblikk på hvordan deler av norsk skihistorie fremstilles. Jeg er født og oppvokst i skifylket Hedmark. Siden slutten av 1990-tallet har jeg jobbet på Helgeland i Nord-Norge. Her er Norges eldste ski funnet. Likeså befinner den kjente helleristningen Rødøymannen seg her, også benevnt som skiløperen på Tro. Om jeg har villet det eller ei, har norsk skikultur i mer eller mindre grad vært en del av hele mitt snart 60 -årige liv.

Er det egentlig av interesse med enda ei bok om skihistorie? Mitt svar på det er et ubetinget ja. Klimaendringer fører til at breer smelter og det gjøres arkeologiske funn som gir ny innsikt. Truger og kortski er det skrevet lite om i Norge. For å forstå sin truge- og skisamtid, er det utvilsomt en fordel å kjenne historien til disse fasinerende hjelpemidlene som er mer beslektet enn mange er klar over.

Bindinger, staver og skistøvler har jeg ikke omtalt. Det er to årsaker til det. For det første ville boka fått et langt større omfang. Målet har vært å skrive ei kortfattet lettlest bok om trugene og skienes tidlige historie med utgangspunkt i Norge. For det andre foreligger det litteratur av nyere dato om skistaver og bindinger.

Truger og ski var og er et materielt uttrykk for herredømme vi mennesker hadde og har over skogen, utmarka, fjellet og vinterlandet. Ved hjelp av disse enkle hjelpemidlene for å ta seg fram, er vinterens snødekke snarere en ressurs enn ei hindring. En tar seg fram så å si over alt med truger og ski på snødekt mark.

Østerdalen og Helgeland, 2017

Hans Løvmo

Bildetekst: Hans Løvmo har laget ei meget interessant bok om truge- og skihistorie.

Slik omtrent så de ut, skia som var i bruk flere hundre år før Kristi fødsel!

 

Pris: 285,00
I bokhandelen
 

ISBN:

9788291352824


Til hovedsiden