Tilbake til hovedside
Om forlagetBestilling | Bokliste | E-post | Lenker | Solørforlaget


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frank Eriksen, forfatter og aller mest poet, har gjort et utvalg av dikt, kortprosa og kåserier som han har skrevet i tidsrommet fra 1997 til 2018. Han bringer i disse tekst-ene inn stemmer fra det litterære Innlandet, ikke minst stemmene til Rolf Jacobsen og Hans Børli. 

Bokas tittel, «Sånne ting en husker», er tittelen på kåseriet som Eriksen holdt på 90-årsdagen for Jacobsens fødsel. Ved siden av de to store lyrikerne fra Hedmark, gir han plass til den første lyrikeren som kom fra granrota: Martin Vestlien. 

Det er mange andre også som gis stemme mellom disse permene, noe som viser hvorfor Hedmark ble kalt forfatterfylket i Norge. Selv skriver han at han er en kammersfødt bureisergutt. Denne historia vies plass i boka, som Frank Eriksen runder av med tilståelsen: «Jeg sluttet aldri å tro på poesien» – og med kåseriet i forbindelse med Hans Børli 100 år: «Det er derfor blåklokkene er like blå».

  «Sånne ting en husker» koster kr. 180,- fra Trysil-forlaget 
og noen bokhandlere.

Vær obs på at fra forlaget kommer porto i tillegg!


Til hovedsiden