Tilbake til hovedside
Om forlagetBestilling | Bokliste | E-post | Lenker | Solørforlaget


Velkommen til bind 3!

Det er en stor glede å få presentere og dele alle disse fine bildene av bygdefolket med alle dere som er interessert i gamle bilder og bygdas historie. 

Det er så viktig å ta vare på historien for ettertiden, og bilder forteller så mye. Har en i tillegg opplysninger om personene blir det enda bedre. 

Dessverre blir mye av historien borte, og med den også kunnskapene om det som har vært. Derfor kommer jeg med en stor utfordring: Snakk med eldre personer, med foreldre og   besteforeldre, og få dem til å fortelle, skriv ned så det blir bevart. Litt er bedre enn ingenting. Utsett det ikke, begynn nå!!! Har dere gamle bilder, så skriv på hvem det er hvis du vet noe. Jeg har vært borti mange gamle album og  bilder, men nesten ingen steder står skrevet noe. Derfor har det mange ganger vært vanskelig, for ikke å si umulig, å finne ut hvem det er. Det er snart ingen som kan svare på det lenger. 

Jeg har samlet bilder i om lag 15 år, og det har etter hvert blitt mange. Ikke alt er av god kvalitet, eller egnet i en bok, men det er moro  å  ha det i samlingen likevel. En gang kan det komme til nytte! 

Denne boken er laget etter samme lest som de to forrige bøkene. Ingen grunn til å forandre på noe en er fornøyd med. Bildene er som før fra tidlig på 1900-tallet til 1960-tallet. 

Jeg har forsøkt å få til en noenlunde jevn fordeling mellom alle grender. Litt vanskelig, da jeg har en god del bilder fra noen steder og færre fra andre. Men jeg må bruke de jeg har. 

Bildene er presentert noenlunde kronologisk fra de enkelte grendene i denne rekkefølge: Drevsjø og grendene omkring, Sorken, Elgå, Sømådalen, Galten, Gløtvola, Sundet, Elvdalen, Engerdalen, Heggeriset og Hylleråsen. Det er ei fin reise rundt om i vår vidstrakte kommune. 

Det er mye mer som skulle ha vært med, men det ble  ikke plass nok i denne boka. Noen steder har jeg svært mange bilder fra, og har hatt valgets kvaler ved å måtte legge noen av dem til side. Derfor håper jeg på at det kan bli enda ei bok!  Innsamling av gamle bilder er min store interesse og jeg kommer til å fortsette med det. 

Men – skal det bli flere bøker er jeg avhengig av hjelp. Selv om jeg har mange bilder «til overs», så  trenger jeg flere fra de aller fleste grender. Det er viktig at flest mulig blir presentert, så har du bilder, eller vet om noen, så ta kontakt. Jeg låner, scanner og leverer tilbake! 

Jeg er svært takknemlig for all hjelp jeg har fått; utlån av bilder og hjelp med opplysninger. Mange opplysninger om slekt og garder har jeg funnet i Ottar Andersens bygdebøker fra Engerdal. Uten disse bøkene har det vært nesten umulig. De er et skattkammer for kommunen, og all ære til de som var med og laget dem. 

Jeg kan ikke garantere at alt av navn og tekst er korrekt. Skulle det være feil noen steder må dere si i fra! 

Jeg ønsker alle leserne god fornøyelse, og takker for interessen!

Signe Drevsjø

Pris: 380,00
I bokhandelen 

 

Retting til bok nr. 2

Side 48: Jenta øverst t.v. er Jorunn Elgåen.

Side 80: Bildet er tatt på Solbakken.

Side 146: De to svenske bulldozerkjørerne var Olle Liljemar og Kalle Dahlen.

Side 149: Konfirmasjonen var i 1919. (I 1918 herjet spanskesyken).

Side 154: Konfirmantselskapet. Kristoffer står bakerst og Petter ved siden av Marta.

Side 154: Bryllupet: Det er ikke Modolf Kristoffersen, men en Vestueskar.

Side 176: Det skal være Birger Sletmoen, ikke Birger Heggeriset.

Side 182: T.h. i midten er Martin Langeggen. Nr. 2 øverst f.v. er Josef Dersyd.

Side 194: Det er ikke Mildrid Åsbø, men Johanne Marie Eggen g. Lund som er avbildet.

Jeg beklager feilene.

 

Til hovedsiden