Tilbake til hovedside
Om forlaget  |  Bestilling  |  Bokliste  |  E-post  |  Lenker  |  Solørforlaget


Solørforlaget drives fra Trysil

 

 

 

 

 

 

Trysil-forlaget, ved Thorbjørn Bakken (nærmest kamera), har overtatt driften av Solørforlaget, og vil dermed være utgiver av Solørboka fra 2005. På bildet overrekker avtroppende redaktør Oscar Brattlie 2004 utgaven. De andre personene på bildet er ildsjeler i Solør Litterære Forum. Fra venstre: Anne Marie Venbakken, Sven R. Gjems, Karen Marie Skarshaug, Mona Walstad, Terje Haugdal, Bjørnar Sømoen (bakerst) og Tove Ulberget. Bildet ble tatt under en pressekonferanse på Flisa den 24. november 2004. Foto: Sverre Viggen.


Solørforlaget
Solørforlagets virksomhet er nå overtatt av kollegaen i Trysil. Det betyr at Solørboka gis ut av Trysil-forlaget, men det skal skje i Solørforlagets navn. Det vil så være opp til Trysil-forlaget å avgjøre om andre bøker skal utgis i Solørforlagets eller Trysil-forlagets navn. Dette er hovedpunktene i en avtale som Solør Litterære Forum (SLF) har inngått for å sikre at Solørforlaget får bestå i overskuelig framtid. Solørboka er årbok for Våler, Åsnes og Grue kommuner. 

Avtalen innebærer ingen økonomiske eller andre forpliktelser mellom partene, men det er en målsetting at Solør Litterære Forum skal eksistere og være virksomt videre framover, og at dette forum så langt det er mulig skal være med og levere både ideer og stoff til Solørboka.

Et viktig poeng i avtalen er det at Solørforlagets virksomhet skal kunne overtas av SLF igjen på et senere tidspunkt dersom nye og yngre krefter  i Solør skulle være villige til å ta fatt på en slik oppgave. Thorbjørn Bakken i Trysil-forlaget understreker at han går inn for denne løsningen først og fremst for å bidra til å hindre at Solørforlaget opphører å eksistere. 

Bakken sier det er et rikt litterært miljø i Solør. Distriktet og mange av menneskene der kjenner han fra sin tid som journalist på Flisa. Han gleder seg til å komme i kontakt med solungene igjen. Han har stor sans for det arbeidet som er gjort av ildsjelene bak Solørforlaget, og sier at det var Solør Litterære Forum og Solørforlaget (SLA) som var foranledningen til at Trysil-forlaget ble etablert. Fra SLFs side blir det framhevet som viktigst at Solørboka fortsetter å komme ut, og man er glad for at det vil skje i Solørforlagets navn.

Har du tips eller ideer?
Kvaliteten på Solørboka vil være sterkt avhengig av et godt forhold først og fremst mellom forlaget og de som bor i de tre Solør-kommunene Våler, Åsnes og Grue, sier Bakken. Han appellerer sterkt til alle om å bidra med tips og ideer, og veldig gjerne med egne artikler, dikt, bilder – eller hva det måtte være. Det finnes også mange utflyttere og andre som kan ha et forhold til Solør og til Solørboka, og som sikkert har noe å fortelle oss om, sier han, og håper de melder seg. Det kan man gjøre telefonisk eller med brev – eller ved å sende e-post til trysil-f@online.no. (Opplysninger om Trysil-forlaget finner du ved å gå inn på forlagets hovedside på internett).

Abonnement  
Solørforlaget har hatt en ordning med abonnement på Solørboka. De som har tegnet abonnement, har fått boka levert eller tilsendt til en redusert pris og uten noen form for distribusjonsomkostninger.

Verv en abonnent!
De som skaffer nye abonnenter, belønner Trysil-forlaget med 50 kroner i salgsprovisjon pr. abonnent.

Tidligere utgivelser
Salget av Solørboka for 2004 har skjedd i regi av Solørforlaget. Nå er det Trysil-forlaget som tilbyr og distribuerer alle utgaver av Solørboka så langt de finnes på lager. Noen årganger er utsolgt. De eldste utgivelsene vil bli solgt til redusert priser. Mer om dette på nettsidene våre etter hvert.

Solørboka for 2004 koster 250 kroner (200 kroner i abonnement). Solørboka for 2005 koster det samme.

Fåes i bokhandlene i distriktet eller fraktfritt fra forlaget.

 

Til hovedsiden